Sopimusehdot

Veo-vuokraus.fi on NuData Ab:n (Y-tunnus 1609523-5) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan NuData Ab ja sen asiakkaiden välisessä vuokrasuhteessa. NuDatan välittämien muiden palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. NuData:lla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa www.veo-vuokraus.fi verkkosivuilta.

NuData ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on NuData:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. NuData:lla on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

  1. Asiakas ja tietosuoja

NuData palvelee kaikkia yksityis- ja yritysasiakkaita Suomessa. Vuokrasuhteessa  noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja NuData:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä mahdollisesti kotiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaalta voidaan pyytää lisätietoja, mm. henkilötunnus, sekä asiakkaalle voidaan suorittaa luottotietojen tarkistus. Mikäli asiakas kieltäytyy luovuttamasta tietoja, tilaus voidaan perua. Luottotietotarkistuksesta ilmoitetaan erikseen. Mikäli asiakas kieltäytyy luovuttamasta tietoja NuData voi yksipuolisesti perua tilauksen. Kerättyjen tietojen perusteella NuData voi myös perua tilauksen, tai luovuttaa tilauksen panttia vastaan. Pantti palautetaan kun kalusto on palautettu, ja kunto tarkistettu. Mikäli kalustoa on vahingoittunut, tai sitä puuttuu, veloitetaan kulut pantista pantin arvoon asti kohdan 6 korvausvastuun mukaisesti.

Asiakkaiden tiedot tallennetaan NuData:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. NuData:lla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten maksun suorittamista ja suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Veo-vuokraus.fi-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Vakaamo.fi-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka NuDatan verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa veo-vuokraus.fi-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. NuData ei ole vastuussa virheistä jotka johtuvat evästeiden kieltämisestä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

  1. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Vuokrakalenterin tarkkuutta ei voida taata. NuData tai sen käyttämät toimittajat eivät voi taata vuokratoimitusta, eivätkä vastaa viivästyksien aiheuttamista vahingoista.

NuData pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa vuokrissa. NuData ei myy tuotteitaan jälleenvuokrattavaksi.

  1. Toimittaminen ja toimitustavat

Toimitus tapahtuu noutona, noutapaikka sovitaan tapauskohtaisesti. Myös toimitus on mahdollinen.

  1. Palauttaminen ja myöhästymismaksut

Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan päivittäin myöhästymismaksu, joka on yhtä suuri kuin lyhyimmän vuokran maksu.

  1. Omistus-, hallinta- ja korvausvastuu

Tuotteen omistus säilyy vuokran aikana täysin NuData:lla. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa, jälleenvuokrata tai myydä hallussaan olevaa vuokratuotetta.

Vuokraaja ei ole oiketettu viemään vuokratuotetta Suomen rajojen ulkopuolelle ilman kirjallista lupaa NuData:lta.

Vuokraajalla on täysi korvausvastuu tuotteesta. Tuotteille ei tarjota vakuutusta NuData:n toimesta. Vahinko-, katomis- tai rikkotumistilanteessa, vuokraajalta veloitetaan kaikki kulut tuotteen käyttökuntoon palauttamiseksi, kuitenkin korkeintaan tuotteen uushankintahinta.

  1. Maksaminen

Tuotteen vuokrahinta maksetaan viimeistään noudon yhteydessä. Maksu käteisellä, maksukortilla tai laskulla.

  1. Palautukset ja peruuttaminen

Vuokratilaus pitää peruuttaa viimeistään 3 arkipäivää ennen ensimmäistä vuokrapäivää. Myöhemmin peruutetun vuokratilauksen hyvitystä ei voida taata.

  1. Reklamaatio

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@veo-vuokraus.fi.

  1. Yritysasiakkaiden lisäehdot

NuData ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. NuData:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön, ja on korkeintaan kaupan kokonaissumma. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

NuData ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. NuData ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.


11 .Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). NuData ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. NuData ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan NuData kotipaikan käräjäoikeudessa.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti NuData:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa NuData:n sopimusehtojen kanssa.

 

Veo-vuokraus.fi / NuData Ab

Santakuopantie 9F
01730 Vantaa
Y-tunnus: 1609523-5